Haijai.com


ถ้าเป็นอีสุกอีใส เวลาอาบน้ำควรใช้สบู่ธรรมดาหรือสบู่ยา


 
เปิดอ่าน 16602

Q : ถ้าเป็นอีสุกอีใส เวลาอาบน้ำควรใช้สบู่ธรรมดาที่เคยใช้ หรือว่าควรจะเป็นสบู่ยาคะ

 

 

A : โรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัส มีชื่อทางการแพทย์ว่า Varicella Zoster สามารถติดต่อกันได้ง่าย ผ่านลมหายใจและการสัมผัสใกล้ชิดกัน การรักษาจะเป็นการแก้ไขตามอาการ โดยแพทย์จะตรวจและทำการวินิจฉัยว่ามีโรคแทรกซ้อนอยู่ด้วยหรือไม่ การแกะเกาแผลเพราะอาการคัน หรือการจิ้มตุ่มใสให้แตกก่อนเวลานั้นไม่ควรทำ เพราะอาจเกิดแผลอักเสบเป็นหนอง ซึ่งทำให้แผลลึกลงไปจนเกิดเป็นแผลเป็นได้ ดังนั้นควรปล่อยให้ตุ่มใสแตกเองตามขั้นตอนจะไม่ทำให้เป็นแผลเป็น ตัดเล็บให้สั้น รักษาความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรืออาจใช้สบู่ผสมยาฆ่าเชื้อ และยาแต้มแผล รวมทั้งให้ยาแก้คันหรือแก้อักเสบตามที่แพทย์จัดให้

 

 

ส่วนการอาบน้ำผสมยาเขียว รากผักชี ฯลฯ อาจมีผลหรือไม่มีผลในการช่วยรักษาโรคตามความเชื่อ ยาเขียวเป็นเพียงยาลดไข้อย่างหนึ่งเท่านั้น ควรอาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันเพื่อให้ร่างกายสะอาด และเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าไปถูกับแผล จึงไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หยาบและหนามากนัก ให้อยู่ในที่ที่อากาศเย็น เพื่อลดอาการคัน ถ้าอาการของโรครุนแรงก็ควรต้องอยูในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้

 

 

ภญ. ณัฐกานต์ ปาริชาติกานนท์

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)