Haijai.com


โรคมะเร็งตับ คืออะไร


 
เปิดอ่าน 3488

โรคมะเร็งตับ คืออะไร

 

 

มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก ผู้ป่วยมกจะเสียชีวิตใน 3-6 เดือน

 

 

ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ทีสุดในร่างกาย มีน้ำหนักโดยประมาณ 2% ของน้ำหนักตัว ตำแหน่งของตับอยู่ชายโครงขวา แบ่งเป็น 2 กลีบ คือ กลีบขวาและซ้าย ตับมีหน้าที่สะสมสารอาหาร เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน และวิตามิน ทำลายของเสียของร่างกาย และนอกจากนี้ ยังทำหน้าที่สร้างไข่ขาว Albumin ซึ่งทำหน้าที่รักษาความสมดุลของน้ำในเซลล์และเนื้อเยื่อ และยังนำฮอร์โมนไปสร้างเนื้อเยื่ออีกด้วย โรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของตับ กลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีการแบ่งตัวและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ข้างเคียง

 

 

ปัจจับเสี่ยงของมะเร็งตับมีอะไรบ้าง

 

เราจะพบว่าผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ที่เป็นเรื้อรัง มักมีอัตราการเกิดมะเร็งตับสูงมากกว่าคนปกติ และการได้รับสาร Aflatoxin ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผลิตจากเชื้อรา ที่อยู่ในอาหารพวก ถั่ว แป้งสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว ก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับ อาหารหมักดอก สารกันบูด และยาฆ่าแมลงก็เพิ่มอัตราเสี่ยงเหมือนกัน

 

 

นอกจากนี้ ตับแข็งจากการดื่มสุรา และตับอักเสบก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับอีกด้วย

 

 

อีกทั้งการได้รับสาร Vinyl chloride จากยาคุมกำเนิด หรือยาฮอร์โมนเพศชายที่ใช้รักษาโรคโลหิตจาง หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ก็พบว่า มีการเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ

 

 

นอกจากนั้น สารหนู ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง หากได้รับติดต่อกัน ก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งตับ บางรายงานยังพบว่าการสูบบุหรี่ ทำให้มะเร็งตับเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางการแพทย์มักจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี รวมทั้งลดสาร Aflatoxin และลดการดื่มสุรา ลดการบริโภคอาหารดิบๆ

 

 

อาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งตับ มีดังนี้

 

 เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 

 จุกเสียด ปวดท้อง แน่นท้องตลอดเวลา

 

 ตัวเหลือง ตาเหลือง

 

 คลำ ได้ก้อนเนื้อผิดปกติที่บริเวณตับ

 

 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ ทำได้โดย

 

 Altrasound  ใช้คลื่นเสียงผ่านตับ เพื่อหาว่ามีก้อนบริเวณตับหรือไม่

 

 CT Scan บริเวณตับ เพื่อหาก้อนเนื้อผิดปกติ

 

 ฉีดสีเข้าเส้นเลือด ที่ไปเลี้ยงตับ

 

 ส่องกล้องเข้าช่องท้อง เพื่อดูก้อนมะเร็ง

 

 นำชิ้นเนื้อที่สงสัย ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

 

 

การรักษาโรคมะเร็งตับ ทำได้โดย

 

มะเร็งตับในระยะเริ่มต้นนั้น มีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการ แต่เมื่อมีอาการโรคก็เป็นมากและสายเสียแล้ว มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตใน 3-6 เดือน ในด้านการรักษานั้น ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งตับ และขึ้นกับว่าเป็นมากหรือยัง

 

 

โดยทั่วไปมีการรักษาดังต่อไปนี้

 

 การผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้ ก็ต่อเมื่อ มะเร็งนั้น อยู่เฉพาะที่ตับเท่านั้น และขนาดไม่ใหญ่มาก และที่สำคัญต้องไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อน

 

 Embolization คือ การฉีดสารบางอย่างให้อุดหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยงมะเร็ง ทำให้มะเร็งขาดเลือด เป็นการรักษาในภาวะที่ผู้ป่วยอ่อนแอ ไม่เหมาะกับการผ่าตัด

 

 การให้เคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรคมะเร็งตับมักจะดื้อต่อยาเคมี บางทีวิธีนี้ ก็ไม่ได้ผลเท่าไรนัก

 

 การฉายรังสี อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้ มักจะทำให้ตับส่วนที่ยังดีอยู่ถูกทำลายไปด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)