Haijai.com


การตอบสนองด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก


 
เปิดอ่าน 1775

การตอบสนองด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก

 

 

มาถึงบทสุดท้ายของการเรียนรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก สิ่งที่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ หากได้นำมาปฏิบัติปรับใช้กับวิธีการเลี้ยงลูก ก็คงพอจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพื้นฐานของพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกที่เจริญเติบโตตามวิถีธรรมชาติ รวมถึงโตด้วยวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งล้วนแต่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากมองดูดีๆ ในปัญหาที่เกิดนั้น ก็จะพบวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่ด้วย เพียงแต่ต้องใช้สติถึงจะเกิดการสร้างวินัยเชิงบวกให้แก่ลูกได้คะ

 

 

การตอบสนองด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก

 

 คุณได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวของการเลี้ยงดูลูกไว้ ดังนั้นคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จโดยใช้การสร้างวินัยเชิงบวกคืออะไร

 

 

 คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ความอบอุ่น และให้แนวทางกับลูก เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการเลี้ยงลูกของคุณเอง

 

 

 คุณเข้าใจว่าลูกในแต่ละวัยคิดอะไร และรู้สึกอย่างไร ดังนั้นคุณก็จะรู้ถึงวิธีที่จะให้ความอบอุ่น และให้แนวทางกับลูกๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

 

 คุณจะสามารถแก้ปัญหา เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าทำไมลูกของคุณจึงมีพฤติกรรมแบบใด แบบหนึ่งได้

 

 

การสร้างวินัยเชิงบวก ใน 5 ขั้นตอน

 

 ขั้นที่ 1 ทบทวนความจำเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ

 

ให้คุณลองทบทวนเป้าหมายระยะยาวที่คุณได้กำหนดไว้ในบทที่ 1 แล้วลองจินตนาการภาพของลูกในวัย 20 ปี ให้ลองนึกสถานการณ์ที่เขาจะต้องเจอ ทางเลือกต่างๆ ที่ลูกจะต้องตัดสินในเลือก และสิ่งท้าทายต่างๆ ที่ลูกจะต้องเผชิญ มันคือคุณลักษณะที่คุณได้หวังจะได้เห็นในตัวลูกในช่วงวัยนั้น

 

 

 ขั้นที่ 2 มุ่งเน้นที่ความอบอุ่น และแนวทาง

 

คุณลองพิจารณาถึงวิธีการต่างๆ ที่คุณได้ให้ความอบอุ่น และแนวทางกับลูกไว้

 

 

 ขั้นที่ 3 คำนึงถึงวิธีคิด และความรู้สึกของลูกคุณ

 

คุณลองคิดถึงลักษณะการพัฒนาการของลูก เมื่อลูกเกิดมาเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบๆ ตัวเลย แต่ก็ได้เรียนรู้ทีละน้อยเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น แต่ถ้าหากคุณมองสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้จากมุมมองของลูก คุณก็จะตอบโต้กับลูกได้ด้วยการให้ความอบอุ่น และการให้แนวทางซึ่งเด็กจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจ และความเป็นอิสระนั้น

 

 ขั้นที่ 4 การแก้ปัญหา

 

ให้พิจารณาว่าจะเอาความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กมาอธิบายได้อย่างไรว่าจากมุมมองของเด็กสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเหตุผลสำหรับเขา ตามปกติเมื่อเด็กทำสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำสาเหตุมักเป็นเพราะเขาไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ และเพราะเขาอยากเลือกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง หากคุณตระหนักถึงระดับพัฒนาการของเด็ก คุณก็จะสามารถช่วยให้ลูกเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น และช่วยให้เขาเลือกตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย

 

 

 ขั้นที่ 5 การจัดการสถานการณ์โดยใช้การสร้างวินัยเชิงบวก

 

ลองคิดดูว่าคุณจะหาวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายเกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร การตอบทุกคำถามของลูกจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก หากคุณต้องการฝึกฝนให้มากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตจริงของคุณได้ ซึ่งจะต้องทำซ้ำหลายครั้ง แต่การทำเช่นนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณได้โต้ตอบกับลูกของคุณ ถือเป็นการสร้างวินัยเชิงบวกได้ในที่สุด

 

 

การสร้างวินัยเชิงบวกความเข้าใจที่ถูกต้อง และวิธีการนำไปใช้ ได้บอกไว้ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่สมบูรณ์เพียบพร้อม เราทุกคนล้วนเคยทำผิด แต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)