Haijai.com


จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีการแพ้อาหารที่ให้ทาน


 
เปิดอ่าน 5006

Q : การเริ่มอาหารเสริมให้ลูกเล็กๆ นั้น จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีการแพ้อาหารที่ให้ทาน

 

 

A : การเริ่มให้อาหารเด็กซึ่งส่วนใหญ่ทารกที่กินนมแม่ให้เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือน กรณีที่ลูกน้ำหนักไม่ขึ้น หรือกินนมแม่แล้วไม่อิ่ม อาจให้อาหารเด็กเมื่อหลังอายุ 4 เดือน แต่ระยะหลังนี้มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการให้อาหารอื่นนอกจานมช่วงอายุ 4-6 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ลำไส้พัฒนาการทนต่ออาหาร(oral tolerance) เด็กจะรับอาหารต่างๆได้ดีกว่าให้อาหารหลังอายุ 6 เดือน เมื่อแพ้อาหาร อาการที่แสดงบ่อยๆ คือ  อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว มีมูก  มีเลือดปน หรือบางรายท้องผูก อาการด้านนอกร่างกายได้แก่ ผื่นขึ้น ตาแดง น้ำมูกไหล จาม หอบ ร้องกวนไม่สบายตัว ดังนั้นควรให้อาหารทีละชนิด เมื่อออกอาการจะได้ลองงดอาหารชนิดนั้น เว้นไประยะหนึ่งแล้วให้กินใหม่ถ้าอาการกลับเป็นอีก สนับสนุนว่าแพ้อาหารชนิดนั้น แต้ถ้าอาการแสดงทางผิวหนังรุนแรงเช่นผื่นบวมแดงแบบผื่นลมพิษบริเวณตาข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ควรลองให้กินอีก ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อให้กินทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะอาจเกิดอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxix)

 

 

ดร.วันดี วราวิทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)