Haijai.com


ช่วงวัย 5 ขวบ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


 
เปิดอ่าน 9186

Focus on Five year olds

 

 

การก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าของเด็ก ถือเป็นก้าวสำคัญของชีวิตอย่างมาก เด็กอายุห้าขวบเขาสามารถทำอะไรได้มากมาย พวกเขามีความคิดที่เติบโตขึ้น มีจินตนาการที่ไร้ขอบเขต มีพลังงานเหลือเฟื้อที่จะทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เด็กจะมีความสนุกซ่อนอยู่ในตัวมากมาย ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะวิ่งเข้าหาความรู้ที่รอให้พวกเขา  เปิดประตูเข้าไปเรียนรู้กัน  ฉะนั้นพ่อแม่ รวมทั้งคุณครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม กับสิ่งที่เด็กๆ กำลังจะวิ่งเข้ามาหาคำตอบจากพวกคุณ และสิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติกับเด็กก็คือ การปิดกั้นทางความคิดของเด็กๆ เพราะการที่เด็กได้คิด ได้ค้นหาคำตอบ ได้ลงมือทำ จะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตข้างหน้านี้

 

 

ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

เด็กวัยห้าขวบจะมีความคิด ความอ่าน ในเรื่องบางเรื่องเป็นของตัวเอง เด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมที่ต่อต้านพ่อแม่บ้างเล็กๆ น้อยๆ มีความดื้อหน่อยๆ  แต่เด็กวัยนี้ก็ยังมีเรื่องให้พ่อแม่ได้ชื่นใจอยู่ไม่น้อย เพราะเขาจะรู้วิธีการที่ว่าเวลาไหนควรที่จะเข้าไปหาใครได้บ้าง เช่น ถ้าเขาอยากจะเข้าไปหาคุณแม่ เพื่อขอให้คุณแม่ทำซุปอร่อยๆ ให้ทาน แต่เขามองเห็นว่าตอนนี้คุณแม่กำลังยุ่งอยู่กับการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องคนเล็กอยู่ เขาก็จะถอยห่างออกมาเพื่อรอให้แน่ใจว่าคุณแม่ได้จัดการธุระกับน้องคนเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่ว่าถ้าเขาเข้าไปหาคุณแม่อีกครั้ง เขาก็จะไม่โดนคุณแม่ดุ  แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กทุกคนไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องแบบนี้ได้ดีเหมือนกันหมดทุกคน จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ คือ พ่อแม่จะต้องเป็นคนที่ช่วยสร้างความสมดุลถึงความแตกต่างของเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างกันออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงการเรียนรู้ของเด็ก  พ่อแม่ควรเน้นวิธีการที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เด็กกำลังสัมผัสอยู่ ณ ขณะนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงบวกของเด็ก และเด็กก็จะได้มีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตัวเองให้เกิดผลมากที่สุด

 

 

การสนับสนุนการเรียนรู้เชิงบวก

 

 ถ้าเด็กต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมือนกับที่ผู้ใหญ่กำลังแสดงความคิดเห็นกันอยู่ ก็ลองเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอความคิดของเขาบ้าง เพราะความคิดเล็กๆ ก็นำมาซึ่งการเกิดประโยชน์ได้เช่นกัน

 

 

 การกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เด็กรู้จักที่จะคิด รู้จักที่จะพูด และก็รู้จักที่จะทำ

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบและทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ ถ้าเด็กทำสำเร็จตามที่ตั้งใจแล้ว ก็ควรที่จะพูดชื่นชมในตัวเองบ้าง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

 

 

 เด็กมักที่จะมีความกระตือรือร้นที่จะอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวต่างๆ ที่แปลกใหม่ คุณก็ควรที่จะสนับสนุนให้เด็กได้ออกไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงนั้นๆ บ้าง เพื่อให้ช่วยเขาเกิดพัฒนาการและทักษะที่เก่งรอบด้าน

 

 

เด็กถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเดียวกัน แต่การเรียนรู้ รวมถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกัน ก็อาจจะแตกต่างกันได้ เด็กบางคนเรียนรู้ได้เร็ว แต่อีกคนกลับเรียนรู้ได้ช้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับการฝึกฝนมาไม่เหมือนกันก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่เรียนรู้ได้ช้า จะตามเพื่อนวัยเดียวกันไม่ทัน พ่อแม่จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในชีวิตลูกมากที่สุด ยิ่งโดยเฉพาะช่วงวัยตั้งแต่ 1-5 ปีแรกของชีวิต

(Some images used under license from Shutterstock.com.)