Haijai.com


เข้าสู่ปีที่ 3 ของชีวิต ส่งเสริมให้กำลังใจ เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง


 
เปิดอ่าน 1925

Focus three year olds

 

 

หลังจากเด็กอายุเข้าสู่ปีที่ 3 ของชีวิต พวกเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับทักษะทางร่างกาย ทางสมองที่เข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นมาก เด็กชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีเข้ามาให้ได้สัมผัสกับทุกๆ วันของชีวิต และพวกเขาจะรู้สึกสนุกมากถ้าได้เล่น เรียนรู้ ไปกับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆ ที่โรงเรียน และคุณครูคนใหม่ ที่คอยให้คำแนะนำเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะกับพัฒนาการของเด็กในวัยสามปีแรกของชีวิต

 

 

ส่งเสริมให้กำลังใจ เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง

 

เด็กในวัยนี้ ต้องการการสนับสนุน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมความรู้สึกนึกคิด เพื่อให้เด็กกล้าในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะทางเลือก เพื่อจะนำไปสู่การกล้า คิด กล้าทำ ลองให้ลูกเสนอความคิดเห็นง่ายๆ หรือเลือกที่จะดำเนินกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น หนูจะใส่ชุดไปงานปีใหม่ ชุดไหนดีจ๊ะ หนูอยากทานข้าวผัด หรือ สปาเก็ตตี้ดีจ๊ะ ลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัว จนค่อยๆ ทำให้ลูกกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของตนเอง โดยพ่อและแม่ต้องเป็นเพียงผู้สนับสนุนและให้แน่ใจว่า ลูกสามารถทำสิ่งที่ควรทำในวัยที่เหมาะสมและเมื่อตนเองมีความพร้อม มากกว่าความคิดที่ว่าลูกต้องทำ เพราะเด็กคนอื่นทำได้ หรือลูกเพื่อนทำได้ ทำไมเราทำไม่ได้

 

 

เด็กๆ วัยนี้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในแต่ละวัน ประสบการณ์ต่างๆ แต่ละวันในช่วงวัยนี้ จะเป็นพื้นฐานสร้างความั่นใจในตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของโรงเรียน  ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ที่ไม่เกื้อหนุน จะทำให้เด็กขาดความั่นใจในตนเอง ทำให้เด็กไม่มั่นใจต่อความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาเมื่อต้องก้าวสู่โลกกว้าง

 

 

การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวก

 

เด็กแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน เด็กๆ เรียนรู้จากการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ไม่รู้เลย หรือรู้เพียงครึ่งเดียว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในการทำให้ภาพที่ไม่ชัดเจน ให้ชัดเจนจากการเรียนรู้ด้วยตัวของลูกเอง

 

 ความกระตือรือร้นในการอยากรู้อยากเห็น และอยากค้นคว้าด้วยตนเอง

 

 

 ความต้องการที่จะทำให้ได้ ความสามารถที่ได้พูดได้แสดงความคิดเห็น

 

 

 ความพยายาม มุมานะที่ต้องการจะทำสิ่งใดให้สำเร็จ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือยาก

 

 

 ความรู้สึกพึงพอใจ และภูมิใจเพื่อตนเองทำสิ่งใดได้สำเร็จ จากการฝึกฝน การพัฒนา

 

 

เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ใหญ่เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น

 

และการสนับสนุนของผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กมีความมั่นใจเชิงบวกต่อตนเอง ในทางตรงกันข้าม เด็กจะขาดความมั่นใจในตนเองหากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางบวกจากผู้ใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)