Haijai.com


นมแม่ที่บีบเก็บไว้มีวันหมดอายุหรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 6862

Q : นมแม่ที่บีบเก็บไว้มีวันหมดอายุหรือเปล่า

 

 

A : น้ำนมแม่ที่บีบเก็บไว้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บน้ำนม และภาชนะที่ใส่ต้องสะอาดไม่มีเชื้อโรค น้ำนมที่บีบตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 25 ๐C จะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ถ้าเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 ๐C ใต้ช่องแข็ง จะเก็บได้นานประมาณ 1-2 วัน  แต่ถ้าเก็บในช่องแข็งของตู้เย็นประตูเดียว เก็บได้นาน 1 สัปดาห์ ถ้าเป็นตู้เย็นชนิด 2 ประตู จะเก็บได้นานถึง 3 เดือน ก่อนจะเอานมจากช่องแข็งให้ลูกกิน ต้องเอาลงมาไว้ในช่องธรรมดาให้ละลายก่อน แล้วจึงเอามาอุ่นด้วยน้ำอุ่นๆ ห้ามอุ่นนมโดยใช้ไมโครเวฟจะทำให้เสียคุณค่าอาหารได้ ถ้านมแยกตัวให้เขย่าขวดหรือถุงให้น้ำนมเข้ากันได้ดีเสียก่อน ลักษณะที่แสดงว่าน้ำนมเสีย จะมีลักษณะคล้ายกับนมที่บูดโดยทั่วไป คือ มีกลิ่นเหม็นบูดและแตกตัวเหนียวเป็นยาง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)