Haijai.com


โรคมะเร็งปอด คืออะไร


 
เปิดอ่าน 2618

โรคมะเร็งปอด คืออะไร

 

 

มะเร็งปอด เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของปอด เช่น เนื้อปอด หลอดลมกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อย หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดนั้น ส่วนใหญ่พบร่วมกับการสูบบุหรี่ ในเรื่องของการสูบบุหรี่นั้น จะขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มสูบ จำนวนปีที่สูบ และในการสูบแต่ละครั้งนั้นลึกแค่ไหน ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งปอดด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของผู้สูบบุหรี่ และสัมผัสสาร Randon อันเป็นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ผู้ป่วยที่ทำงานเหมืองจะมีโอกาสเสี่ยงด้วยเหมือนกัน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเหมืองใยหิน Asbestos ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งปอด หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับควัน จากการเผาไหม้น้ำมัน และถ่านหินก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน อนึ่ง ผู้ที่เคยเป็นวัณโรค จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติ

 

 

อาการเริ่มแรกของมะเร็งปอดมักพบอาการดังนี้

 

 ไอมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีเลือดปนอยู่ในเสมหะ

 

 เจ็บแน่นหน้าอก

 

 เป็นโรคปอดอักเสบบ่อยๆ

 

 หน้าและคอบวม

 

 อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 

 

ในประเทศไทยมะเร็งปอดเป็นโรคที่พบมาก และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ เลยทีเดียว โดยพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่ราว 80% นั้น เกิดจากการสูบบุหรี่ มะเร็งปอดพบมากในคนอายุ 50-75 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ และประมาณ 5% จะเป็นผู้ทีต้องสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด เพิ่มขึ้น 30%

 

 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

 

 ตรวจเสมหะ เพื่อหาเซลล์มะเร็ง

 

 ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด

 

 ส่องกล้องตรวจดูภายในหลอดลม

 

 ขลิบชิ้นเนื้อ จากหลอดลมเพื่อวินิจฉัย

 

 

การดูแลรักษา เมื่อเป็นมะเร็งปอด

 

 การผ่าตัด

 

 การฉายแสง

 

 เคมีบำบัด

 

 การรักษาแบบประคับประคอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)