Haijai.com


เตรียมตัวพร้อมเมื่อต้องซ้อมกีฬา


 
เปิดอ่าน 1810

เตรียมตัวพร้อมเมื่อต้องซ้อมกีฬา

 

 

ถึงแม้นักกีฬาส่วนใหญ่จะต้องซ้อมอย่างหนักในช่วงของการเก็บตัว แต่สิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้นตลอดช่วงการเก็บตัวนักกีฬา เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

 

 

 การออกกำลังกาย แม้จะอยู่ในช่วงเก็บตัว ฝึกซ้อม อย่างไรก็ตามควรแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายแบบกิจวัตรประจำวันไว้ด้วย โดยอาจแบ่งเวลาช่วงเช้าหลังตื่นนอนมาวิ่งออกกำลังกาย เป็นต้น

 

 

 การรับประทานอาหาร ต้องตรงเวลา ครบ 3 มื้อ และรับประทานให้ครบ 5 หมู่ เพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไประหว่างการฝึกซ้อม

 

 

 การนอน การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และมีผลสำคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ช่วยให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส ดังนั้น จึงควรจัดให้ร่างกายได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน

 

 

เทคนิคนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับนักกีฬาเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน เพื่อสุขภาพที่ดีจะได้อยู่กับเราตลอดไป

 

 

พญ.สุชฏาวีร์ วงษ์ชัยภวัฒน์ (คุณหมอเป้ย)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)