Haijai.com


สังเกตเห็นว่าลูกชอบเล่นอะไรคล้ายๆ เด็กผู้หญิง


 
เปิดอ่าน 2493
 

Q : ลูกเป็นเด็กผู้ชายคะ สังเกตเห็นว่าลูกชอบเล่นอะไรคล้ายๆ เด็กผู้หญิง ไม่ทราบว่าลูกจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือเปล่าคะ แล้วดิฉันควรต้องดูแลลูกอย่างไร ลูกถึงจะเล่นอะไรในแบบที่เด็กผู้ชายควรจะเล่นค่ะ

 

 

A : เรียกได้ว่าเด็กๆ ทุกคนชอบที่จะทำการทดสอบการเรียนรู้เรื่องมารยาททางสังคมผ่านของเล่นและการเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ เด็กผู้ชายอาจจะเล่นตุ๊กตา  เด็กผู้หญิงอาจจะเล่นรถไฟ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  การเล่นของเล่นที่หลากหลายของเด็กๆ เป็นส่วนสำคัญกับการเรียนรู้ในช่วงวัยของเขาซึ่งการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าเขาเติบโตท่ามกลางพื้นฐานความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่

 

 

ช่วงหนึ่งที่ลูกชายของดิฉันเองอยากจะใส่ชุดบัลเล่ต์  เล่นทำอาหารในบ้านของเล่น  และตอนนี้เขาไม่ชอบเล่นรถและไม่ชอบการขี่จักรยานเล่นเลย เขามีเพื่อนทั้งผู้ชายผู้หญิงที่มาเล่นกับเขาแล้วเขาก็ได้เรียนรู้การเล่นแบบเด็กผู้หญิง และการเล่นแบบเด็กผู้ชาย ซึ่งสิ่งที่เห็นจากลูกชายของดิฉันคือเขาสามารถเล่นกับใครก็ได้ตามเพศของเพื่อนๆ ของเขา

 

 

ผู้ปกครองทุกท่านนั้นล้วนแต่เป็นกังวลอยู่เสมอๆ กับพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของลูก แต่หากมองถึงการพัฒนาความสามรถในการปรับตัวของเด็กๆ อย่างรอบด้านแล้ว  เด็กๆ จะต้องเรียนรู้และรับรู้ในพฤติกรรมที่ดีหรือเหมาะสมด้วยตัวของพวกเขาเอง  ซึ่งในฐานะของผู้ปกครองก็ควรที่จะเคารพในสิ่งที่ลูกเลือก  เลือกของเล่นหรือหนังสือที่ลูกชายของคุณชอบ  นำมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวและกิจกรรมของเด็กผู้ชาย  กระตุ้นให้เค้าเล่นกับเพื่อนผู้ชายให้มากขึ้น เช่น การเล่นฟุตบอล  เล่นเกมส์รถ  มีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่เหมาะกับเด็กๆ ทั้งชายและหญิง  ซึ่งเด็กๆ ควรที่จะมีอิสระในการเล่นในสิ่งต่างๆ ที่ตัวเองชอบ เพราะการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชการเรียนรู้ในชีวิตประจำของเขา ในเดือนถัดๆ ไปความสนใจหรือความชอบในการของลูกอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นๆ ก็ได้

 

 

คุณครูซาร่าห์ ชัตเทิลเวิร์ธ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)