Haijai.com


การเรียนแบบโฮมสคูล เหมาะกับเด็กกลุ่มใด


 
เปิดอ่าน 1323
 

Q : การเรียนแบบโฮมสคูล เหมาะกับเด็กกลุ่มใด

 

 

A : ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ ทำให้เค้าเรียนรู้ได้ดีในสิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ได้ ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ นั้นเปรียบได้กับฟองน้ำที่สามารถดูดซึมน้ำได้อย่างง่ายดายการเรียนรู้ผ่านการเล่นและประสบการณ์ตรงของตัวเด็กๆ เอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา เพราะฉะนั้นหากเด็กๆ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ให้เขาได้ฝึกและใช้ความสามรถของตัวเขาเอง  ไม่ว่าบ้านหรือที่โรงเรียน ล้วนเป็นสถานที่ให้เด็กๆ เรียนรู้ได้

 

 

การเรียนแบบโฮมสคูลนั้นเป็นการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่บ้านในแบบของโรงเรียน  การเรียนแบบโฮมสคูลนั้นเป็นการเรียนทางเลือกสำหรับเด็กๆ เฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น  ดิฉันได้รู้จักครอบครัวๆ หนึ่ง ลูกชายมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ คือลูกชายเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เลือดออกง่าย หากมีบาดแผลเพียงเล็กน้อยก็จำเป็นที่จะต้องฉีดยาให้เลือดหยุดไหล คุณแม่เคยพาน้องเข้าเรียนที่โรงเรียนแล้ว แม้คุณครูจะดูแลน้องเป็นอย่างดี แต่คุณแม่เองก็ยังมีความกังวลอยู่มากสุดท้ายน้องต้องหยุดเรียนบ่อยๆ ในกรณีนี้ โฮมสคูลจึงน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับน้องค่ะ

 

 

คำถามหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ คุณแม่พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนหรือไม่  เพราะหากคุณแมวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลโดยคุณแม่จะเป็นคุณครูเอง สิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่คุณแม่อาจจะต้องพิจารณาอย่างยิ่งว่าคุณแม่พร้อมที่จะอดทน ทำความเข้าใจและพร้อมรับบทบาทของทั้งการเป็นแม่และคุณครูในเวลาเดียวกันได้หรือไม่  ดิฉันมีเพื่อนที่จัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลให้กับลูกของเขา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีทั้งช่วงเวลาที่ยากมากๆ กับการสอนและมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาก คุณแม่เองจะเป็นผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดว่าลูกเหมาะกับการเรียนแบบโฮมสคูลหรือไม่

 

 

คุณครูซาร่าห์ ชัตเทิลเวิร์ธ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)