Haijai.com


คุณแม่ครรภ์แฝด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร


 
เปิดอ่าน 2229

คุณแม่ครรภ์แฝด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

 

 

มารับการตรวจฝากครรภ์ทุกครั้งตามที่แพทย์นัดหมาย และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การทานยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กอย่างน้อย  60 มิลลิกรัม โฟลิค 1 มิลลิกรัม ต่อวัน ร่วมกับทานยา แคลเซี่ยมอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนให้มากขึ้น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เมื่อพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น อาการตกขาวผิดปกติ คัน  หรือ มีกลิ่น อาจมีภาวะช่องคลอดอักเสบ ควรรีบมารับการตรวจ เพราะตกขาว ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เป็นสาเหตุให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ รวมถึงอาการของครรภ์เป็นพิษ เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน

 

 

นพ.นิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข

(Some images used under license from Shutterstock.com.)