Haijai.com


คุณแม่ครรภ์แฝด ควรฝากท้องบ่อยแค่ไหน


 
เปิดอ่าน 3359

คุณแม่ครรภ์แฝด ควรฝากท้องบ่อยแค่ไหน?

 

 

การฝากครรภ์ ใกล้เคียงกับครรภ์เดี่ยวทั่วๆ ไป เช่นในไตรมาสแรกๆอาจนัดทุก 4 สัปดาห์ เมื่อครรภ์แก่ขึ้นก็จะเริ่มนัดถี่ขึ้น เป็นทุก 2 สัปดาห์ และ  1 สัปดาห์ตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้พิจารณา โดยการฝากครรภ์แต่ละครั้ง อาจต้องมีการตรวจติดตามการเจริญเติบโตทารกในครรภ์และตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ บ่อยกว่าในครรภ์เดี่ยว เพื่อดูการเจริญเติบโต ดูความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตรวจลักษณะเยื่อหุ้มทารก รก และน้ำคร่ำ ซึ่งการตรวจครรภ์แฝดตั้งแต่ไตรมาสแรกจะช่วยแยกชนิดครรภ์แฝดจากการตรวจได้ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับครรภ์แฝดชนิดนั้นๆ เช่น ครรภ์แฝดแท้มีโอกาสเกิดการแย่งอาหารกันของทารกในท้องได้ ทำให้การเจริญเติบโตไม่ไปด้วยกัน ตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่  (Discordance twins or twin-to-twin transfusion syndrome) โดยปกติจะติดตามการตรวจอัลตร้าซาวด์ทุก 3-6 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่พบความผิดปกติ อาจพิจารณาการตรวจถี่ขึ้นเป็นทุก 2-3 สัปดาห์ก็ได้ นอกจากนี้อัลตร้าซาวด์ยังสามารถนำมาใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ การวัดความยาวของคอมดลูก (Cervical length) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้อีกด้วย

 

 

นพ.นิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข

(Some images used under license from Shutterstock.com.)