Haijai.com


ลูกต้องการนมวันละกี่มื้อ เด็กแรกเกิด ถึง 4 เดือน


 
เปิดอ่าน 65725

ลูกต้องการนมวันละกี่มื้อ เด็กแรกเกิด ถึง 4 เดือน

 

 

เด็กแรกเกิดถึง 2 สัปดาห์จะตื่นบ่อย หลักจาก 2 สัปดาห์ไปแล้วจะเริ่มกินนมเป็นเวลาวันละ 6 – 7 ครั้งหรือทุกๆ 3 ชั่วโมง ซึ่งลูกควรจะได้รับนมทุก 3 ชั่วโมงในตอนกลางวัน และทุก 4 ชั่วโมงในตอนกลางคืน

 

 

ในช่วงแรกๆ คุณแม่ยังมีน้ำนมน้อย ควรให้ลูกดูดครั้งละนานๆ เพื่อให้ลูกอิ่มและเพื่อกระตุ้นให้เต้านมผลิตน้ำนมมากขึ้น

 

 

เมื่อลูกมีน้ำหนักมากขึ้นอยู่ระหว่าง 3.6 – 4 กิโลกรัม หรือในช่วงอายุประมาณ 10 สัปดาห์ จะสามารถจัดให้ลูกกินนมทุก 4 ชั่วโมงได้

 

 

ถ้าลูกหิวมากก็อาจให้กินเร็วกว่าเวลาที่ควรได้ 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาก็อาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่ 6.00 น. 10.00 น. 14.00 น. เรื่อยไป หรืออาจจะเลือกเวลาอื่นก็ได้ เช่นเริ่มจาก 7.00 น. 11.00 น. 15.00 น.

 

 

เด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไป

 

สำหรับเด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไป เวลาระหว่างมื้อจะเริ่มค่อยๆ ห่างออกไป เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น คือเมื่ออายุ 4 – 7  เดือนอาจจะยังให้นมลูกทุก 4 – 5 ชั่วโมง และหลัง 7 เดือนจะเริ่มเป็นให้นมทุกๆ 6 ชั่วโมง หลัง 7 เดือนไปแล้ว ก็สามารถจะให้ลูกเลิกกินนมมื้อดึกได้ เหลือแค่ตอนกลางวันๆ ละ 3 – 4 มื้อ เป็นต้น

 

 

อายุเด็ก
จำนวนมื้อนม /  ต่อวัน
ช่วงเวลา / ระหว่างมื้อ
แรกเกิด – 1 สัปดาห์
6 – 10 มื้อ
ทุก 3 ชั่วโมง
1 สัปดาห์ – 1 เดือน
6 – 8 มื้อ
ทุก 3 – 4 ชั่วโมง
1 เดือน – 3 เดือน
5 – 6 มื้อ
ทุก 4 ชั่วโมง
3 เดือน – 7 เดือน
4 – 5 มื้อ
ทุก 6 ชั่วโมง
7 เดือน – 9 เดือน
3 – 4 มื้อ
ทุก 4 ชั่วโมง (เฉพาะช่วงกลางคืน)

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ

หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)