Haijai.com


การให้อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยหนูน้อยวัย 8 - 9 เดือน


 
เปิดอ่าน 6282

การให้อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยหนูน้อยวัย 8 - 9 เดือน

 

 

ให้เนื้อสัตว์สับหยาบเหมือนเดือนที่ 7 เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ โดยอาจเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ขณะนี้สามารถกินอาหารเสริมแทนนมได้วันละ 2 มื้อ และมีอาหารว่าง 1 มื้อ ตัวอย่าง นมแม่ และ อาหารตามวัย 2 มื้อ

 

 

1.ข้าวสุกนิ่ม 5 ช้อนกินข้าว

 

 

2.ไข่ 1 ใบ สลับกับเนื้อสัตว์สุกบดหยาบ 2 ช้อนกินข้าว หรือ เนื้อปลาสุกบดหยาบ 2 ช้อนกินข้าว

 

 

3.ผักบด 2 ช้อนกินข้าว

 

 

4.ผลไม้สุก 2-3 ชิ้น หรือกล้วยน้ำว้าสุก หรือส้ม 1 ผล

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ

หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)