Haijai.com


การให้อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยหนูน้อยวัย 1 – 3 ปี


 
เปิดอ่าน 3027

การให้อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยหนูน้อยวัย 1 – 3 ปี

 

 

เริ่มหัดให้ลูกกินข้าวสวยเหมือนผู้ใหญ่ได้แล้ว อาหารของลูกวัยนี้ยังควรเป็นอาหารรสอ่อน ไม่ควรปรุงรส และควรให้อาหารว่างระหว่างมื้อด้วย โดยอาหารว่างสามารถให้ลูกกินได้อย่างหลายมากขึ้น

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ

หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)