Haijai.com


ตัวร้อนขนาดนี้ไปหาหมอดีไหม


 
เปิดอ่าน 1739

How Hot is Your Baby ตัวร้อนขนาดนี้ไปหาหมอดีไหม

 

 

หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เกิดอาการสองจิตสองใจว่า จะพาเจ้าตัวเล็กไปหาหมอดีหรือไม่ เมื่อรู้สึกว่าอุณหภูมิในร่างกายของลูกเริ่มสูงขึ้น เพราะบางทีก็กลัวจะโดนว่าตื่นตูมมากเกินไป ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงอายุของเจ้าตัวเล็กในขณะที่มีไข้ด้วยค่ะ ตารางต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 

 

 

อายุของลูก

ได้เวลาไปหาหมอ

อายุน้อยกว่า 2 เดือน

37 องศาเซลเซียส

3-6 เดือน

38 องศาเซลเซียส

6 เดือนขึ้นไป

39 องศาเซลเซียส

 

(Some images used under license from Shutterstock.com.)