Haijai.com


การออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและทำให้มีสุขภาพดี


 
เปิดอ่าน 3225

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับโปรแกรมการออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและทำให้มีสุขภาพดี

 

 

หลังจากไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำการออกกำลังกายใดๆที่หลังของคุณแม่ตั้งครรภ์นอนราบกับพื้นแข็ง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเร็วในสภาพอากาศร้อนหรือเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการไข้ สวมเสื้อผ้าที่สะดวกสบายที่จะช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ร้อนเกินไป สวมใส่ชุดชั้นในที่เหมาะกับดี เพื่อช่วยป้องกันหน้าอกของคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

ดื่มน้ำมากๆ จะช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ปลอดภัยจากภาวะร้อนเกินไป และการขาดน้ำให้แน่ใจว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ใช้แคลอรีที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการระหว่างการตั้งครรภ์ อย่าออกกำลังกายมากเกินไปหรือหักโหม

 

 

นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)