Haijai.com


สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการ


 
เปิดอ่าน 2633

สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการใดๆ เหล่านี้

 

 

มีเลือดออกทางช่องคลอด, หรือความรู้สึกวิงเวียนเป็นลม, ความถี่ของการหายใจเพิ่มขึ้น  หายใจลำบาก อึดอัด, อาการเจ็บหน้าอก, อาการปวดหัว, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ปวดน่องหรือบวม, เกิดการหดตัวของมดลูก, การดิ้นหรือเคลื่อนไหวของเด็กในครรภ์ลดลง, มีของเหลวรั่วไหลจากช่องคลอด

 

 

นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)