Haijai.com


การวางแผนอาหารสุขภาพ


 
เปิดอ่าน 2149

การวางแผนอาหารสุขภาพ

 

 

จำนวนของอาหารที่คุณต้องรับประทานในแต่ละวันมีการคำนวณตามความสูง และน้ำหนัก ก่อนการตั้งครรภ์วันครบกำหนดคลอด อายุครรภ์ และการออกกำลังกายในช่วงสัปดาห์ของคุณผู้หญิงมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการตั้งครรภ์ปัญหาเหล่านี้รวมถึงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูง, ครรภ์เป็นพิษ และ การผ่าตัดคลอด ทารกที่มารดามีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนยังมีความเสี่ยงสูงสำหรับปัญหาบางอย่างเช่นความผิดปกติแต่กำเนิด รูปร่างใหญ่และอาจเกิดการบาดเจ็บที่เกิดเป็นไปได้และเป็นโรคอ้วนในวัยเด็ก

 

 

นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)