Haijai.com


ก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์


 
เปิดอ่าน 1364

ก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์

 

 

เวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นรับประทานอาหารสุขภาพคือก่อนที่จะตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารที่ดีก่อนที่จะตั้งครรภ์จะช่วยให้คุณและลูกน้อยของคุณเริ่มต้นด้วยสารอาหารที่คุณทั้งสองต้องการ หากคุณกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรรับการปรึกษากับสูติแพทย์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ชีวิตประจำวัน ชิวิตที่ทำงานของคุณ การออกกำลังกาย และการดำเนินชีวิตรวมทั้งอาหารของคุณ ซึ่งหมายถึง วิธีการรับประทานที่ถูกต้องก่อนและระหว่างตั้งครรภ์และสารอาหารที่มีความสำคัญเช่นกรดโฟลิค และธาตุเหล็ก

 

 

นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)