Haijai.com


พัฒนาการปกติในวัยแรกเกิดถึงขวบปีแรก


 
เปิดอ่าน 2515

พฤติกรรมพัฒนาการปกติในวัยแรกเกิดถึงขวบปีแรก

 

 

  การทรงตัวและการเคลื่อนไหว การใช้ตา มือ การสื่อความหมายและภาษา สังคม
แรกเกิด -งอแขนขาและเคลื่อนไหวเท่ากัน ทั้งซ้ายขวาในท่านอนคว่ำ  
-มี Reflex: Moro, rooting, sucking, stepping
-มองเหม่อ จะเห็นได้ชัดเจนเฉพาะระยะ 8-9 นิ้ว  
-มี Palmar-grasping reflex
-ร้องไห้  
-หยุดฟังเสียง
-มองหน้าช่วงสั้นๆ  
-เลียนแบบการอ้าปาก แลบลิ้นได้
1 เดือน -เริ่มชันคอ หันหน้าซ้ายขวา  
-ขาเริ่มเหยียดในท่านอนคว่ำ
-กำมือแน่น  
-จ้องมองสิ่งต่างๆไม่เกิน
กึ่งกลางตัว
-ทำเสียงในคอ -มองจ้องหน้า
2 เดือน -ท่าคว่ำชันคอได้ 45 องศา  
-ท่านั่งพยุงศีรษะ เงยหน้าขึ้นได้
-กำมือหลวมๆ  
-มองข้ามกึ่งกลางตัว
-ฟังเสียงคนอื่นคุยกัน  
-พยายามหันหาเสียง
-สบตา ยิ้มตอบ แสดงความสนใจ
4 เดือน -ท่าคว่ำยกศีรษะสูงขึ้น ชันคอได้ 90 องศา ใช้แขนยันหน้าอกพ้นพื้นได้  
-ท่านั่งยกศีรษะตั้งตรงได้
-มือ 2 ข้างมาจับตรงกลาง ไขว่คว้าของใกล้ตัว  
-มองตาม 180 องศา
-ส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบ  
-หัวเราะส่งเสียงแหลมเมื่อดีใจ
-ยิ้มตอบ ยิ้มทัก  
-ทำท่าทางดีใจเมื่อเห็นคนคุ้นเคยหรืออาหาร
6 เดือน -คว่ำหงายได้เอง  
-ท่าคว่ำใช้ข้อมือยันจนยกอกพ้นพื้นได้  
-ท่านั่งศีรษะไม่ตกไปข้างหลัง นั่งเองได้ชั่วครู่  
-ถ้าจับยืนเริ่มลงน้ำหนักที่เท้าทั้ง 2 ข้างได้
-คว้าของด้วยฝ่ามือ หยิบของมือเดียว เปลี่ยนมือถือของได้  
-มองเห็นทั้งใกล้-ไกล
-หันหาเสียงเรียก  
-เล่นน้ำลาย  
-ส่งเสียงหลากหลายมากขึ้น
-รู้จักแปลกหน้าคน  
-กินอาหารกึ่งเหลวที่ป้อนด้วยช้อนได้
9 เดือน -นั่งได้มั่นคง คลาน เกาะยืน -ใช้นิ้วหยิบของได้  
-มองตามของตก
-เข้าใจภาษา ท่าทาง  
-เปล่งเสียงคล้ายคำ
-เล่นจ๊ะเอ๋ จามเก็บของตก ร้องตามคนรู้จัก
12 เดือน -เกาะเดิน ยืนเองได้ชั่วครู่ อาจเริ่มเดินโดยกางแขนขา -ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หยิบของ  
-หยิบของใส่กล่องได้
-ทำตามคำสั่งที่มีท่าทางประกอบ  
-พูดคำเดี่ยว 1 คำได้
-เลียนแบบท่าทาง  
-ช่วยแต่งตัว  
-ชอบสำรวจ

 

 

 

แพทย์หญิง เกศินี โอวาสิทธิ์

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)