Haijai.com


ทำไมลูกร้องไห้จนนิ่งไป ไม่มีเสียงเลยล่ะ


 
เปิดอ่าน 3685

“ว้าย ทำไมลูกร้องไห้จนนิ่งไป ไม่มีเสียงเลยล่ะ?

 

 

การร้องกลั้น มักเริ่มพบได้ตั้งแต่ลูกอายุ 5-6 เดือน เกิดขึ้นตามหลังเหตุกระตุ้นบางอย่าง เช่น กลัว โกรธ หรือถูกขัดใจ จะมีพฤติกรรมการร้องไห้แล้วตามด้วยการกลั้นหายใจจนทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจและขาดออซิเจนได้ ซึ่งจะเป็นเพียงชั่วครู่แล้วเด็กก็กลับมาหายใจและรู้สึกตัวตามปกติได้ การร้องกลั้นแบบนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อสมองหรือทำให้เกิดพัฒนาการล่าช้า ขณะที่เกิดอาการพ่อแม่ควรอุ้มเด็กหรือให้นอนราบ เพื่อป้องกันการล้มฟาด อาจจะเชยคางขึ้นแล้วเอียงหน้าไปด้านข้างเพื่อป้องกันการสำลัก แนะนำให้พ่อแม่หลีกเลี่ยงการบังคับ ขัดใจแบบตรงๆ หรือแรงๆ แต่ใช้เทคนิคการเบี่ยงเบน ความสนใจ หรือห้ามด้วยท่าทางและคำพูดที่นุ่มนวล

 

 

แพทย์หญิง เกศินี โอวาสิทธิ์

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)