Haijai.com


เข้าใจแทนวินิจฉัย


 
เปิดอ่าน 1510

เข้าใจแทนวินิจฉัย

 

 

ความรักคือการให้ นิยามความรักในความหมายนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่ถูก ไม่ใช่ แต่เมื่อมองลึกลงไป เราจะรู้ว่า ความรักนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม สามารถจะให้คุณและให้โทษได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ หากว่าความรักนั้นเป็นการให้ที่ ไม่ถูกทาง

 

 

โดยเฉพาะความรักที่เรามีให้ต่อลูก ไม่ใช่เพียงการให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ในสิ่งที่ลูกจำเป็นและต้องการ แต่การให้ความรักนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักตลอดเวลาว่า ขณะนี้เรากำลังจะสร้าง คน’ เขาจะต้องเติบโตและมีชีวิตหยัดยืนต่อไป แม้ในวันที่ไม่มีเราก็ตาม

 

 

การจะสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับผิดและรับชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีพ่อแม่เป็นต้นแบบ แต่พ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อแม่จะผิด และจะพลาดได้

 

 

ป้าหมอฝาก Tip ไว้ให้คิด

 

การไม่เคยยอมรับผิด ไม่ได้ทำให้คุณเหนือกว่าลูก คุณพ่อคุณแม่ควรคิดก่อนพูด การพูดด้วยความโกรธ หงุดหงิดมักทำให้เด็กเกิดความสับสน ระแวงและอาจมีอารมณ์ต่อต้านจนไม่อยากฟัง ควรเริ่มต้นด้วยคำพูดเชิงบวกพูดสั้นๆ เข้าใจง่ายและพูดดีๆ ในสิ่งที่เป็นความจริงควรมองตาเด็กระหว่างพูด ใช้ท่าทีและคำพูดที่อ่อนโยน

 

 

แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน

กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 1

(Some images used under license from Shutterstock.com.)