Haijai.com


ป้าหมอฝาก Tips ไว้ให้คิด


 
เปิดอ่าน 1192

ป้าหมอฝาก Tips ไว้ให้คิด

 

 

คำของพ่อแม่ จะมีน้ำหนัก เมื่อพ่อแม่ทำตามคำพูดจนลูกเชื่อถือ สร้างศรัทธาให้ลูกด้วยการรักษาสัญญา และทำตามคำพูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าพ่อแม่รักษาคำพูด ลูกก็จะเป็นคนรักษาคำพูดด้วย

 

 

ทำความเข้าใจ ในสิ่งที่ลูกต้องการจะสื่อให้ชัดเจน เช่น ถ้าลูกแกล้งป่วย เพราะไม่อยากไปโรงเรียน พ่อแม่ต้องสังเกตเห็นและถามลูกเลยว่าสาเหตุที่ป่วยเพราะไม่อยากไปโรงเรียนใช่มั้ย? การทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกต้องการจะบอก นอกจากจะทำให้พ่อแม่มีความน่าเชื่อถือ มีอำนาจในการต่อรองกับลูก และทำให้ลูกสงบได้แล้ว ยังเป็นการฝึกให้ลูกได้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นในสังคมพูดนั้นสื่อถึงอะไร เมื่อลูกโตขึ้นจะได้เข้าใจคนอื่น และไม่ถูกหลอก

 

 

อย่าใช้ความรักเป็นเงื่อนไข ในการต่อรองให้เด็กทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะความคงเส้นคงวาในความรักของพ่อแม่จะช่วยให้เด็กมีความอบอุ่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นจงมอบความรักที่มั่นคงให้กับลูก อย่าใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรอง ในทำนองที่ว่าพ่อจะรักลูกมากขึ้นถ้าลูกสอบได้ที่ 1 คำพูดเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเขา

 

 

แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก ทุกครั้งที่มีโอกาส ทั้งด้วยคำพูด การกระทำ ละความทุ่มเท อดทน

 

 

แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน

กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 1

(Some images used under license from Shutterstock.com.)