Haijai.com


ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกได้อย่างไร


 
เปิดอ่าน 1649

มาดูกันว่าเราจะฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกได้อย่างไร ?

 

 

เริ่มต้นด้วยสอนลูกให้มองภาพรวม มองกว้างๆ คิดให้กว้างๆ ก่อนมองภาพกว้างคืออย่างไร ? ลองนึกดูว่าถ้าเรานั่งอยู่ในรถมองไปข้างหน้า เราเห็นแล้วละว่ารถติดบนถนนสายนี้ แต่ถ้าขึ้นไปดูบนตึก เราจะเห็นเลยว่า ที่เราเห็นรถติดบนถนนนี้ความจริงมันติดแค่ 50 เมตร เพราะมีอุบัติเหตุนอกนั้นน่ะโล่งแล้ว

 

 

มีผลการวิจัยบอกว่า เด็กที่ได้ดูภาพรวมของจิ๊กซอว์ก่อน จะสามารถต่อภาพจิ๊กซอว์ได้เสร็จสมบูรณ์เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดูถึง 7 เท่า นี่คือศักยภาพของการมองภาพรวม  การสอนให้ลูกมองภาพรวมคือ การเปิดตาให้ลูกมองโลกกว้างๆ มองไกลๆ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ลูกมีวิสัยทัศน์แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอีกด้วย

 

 

เวลาพาลูกไปเดินเล่นในสวน แทนที่จะให้ลูกมองหามด ลองชี้ให้ลูกเห็นว่าภาพรวมในสวนนั้นมีอะไรบ้าง มีต้นไม้ ดอกไม้ มีสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ เราเป็นเพียงแค่คนที่เข้ามาดูความแตกต่างในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลก สอนให้เขาได้มองเห็นว่าศักยภาพของคนขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ด้วย ไม่ใช่จุดเดียว ให้ลูกได้มองภาพรวมเพื่อให้ตาเขาเปิดกว้าง ใจไม่แคบ แล้วเขาจะเข้มแข็ง

 

 

เมื่อฝึกฝนให้ลูกคิดกว้างๆ เป็นแล้ว ลองฝึกให้เขาคิดรอบด้าน หลักง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกคือ สอนให้มองถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่ลูกคิดขึ้น โดยมี 3 ประเด็นสำคัญที่ลูกควรคิดถึง นั่นคือ ลองคิดแง่บวก ลองคิดแง่ลบ แล้งลองนำมาคิดชั่งน้ำหนักว่าระหว่าง บวก ลบ ทำอย่างไรจึงจะดีกว่า ?

 

 

แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน

กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 1

(Some images used under license from Shutterstock.com.)