Haijai.com


สร้างลูกให้รู้จักคิด อย่างสร้างสรรค์


 
เปิดอ่าน 1539

สร้างลูกให้รู้จักคิด อย่างสร้างสรรค์

 

 

โลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ระบบความคิดและชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันการคิดซ้ำ คิดเหมือน คิดไม่ต่าง เป็นแนวคิดที่เชยสนิท ถ้าจะให้ดีต้องสอนให้ลูกรู้จักคิดต่าง อย่างมีเหตุผล

 

 

หมดสมัยแล้วสำหรับแนวคิดที่ว่า การคิดต่างเป็นความผิด โลกเป็นดาวเคราะห์ทรงกลมที่สามารถมองได้รอบด้านฉันใด ความคิดก็เกิดขึ้นจากมุมมอง 360 องศา ได้ฉันนั้น ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการคิดต่าง เพราะบ่อยครั้งที่การคิดแบบนี้ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมากมาย

 

 

หมอขอยกตัวอย่างง่ายๆ ของการคิดต่างที่เราเห็นกันได้ชัดๆ อย่างขนมปัง Mexico bun ลูกกลมๆ ที่มีแนวคิดใหม่เปิดร้านขนมปังโล่งแทนที่จะติดแอร์กั้นกระจกเหมือนเดิม แถมยังอบกันเห็นๆ ให้กลิ่นหอมหวล ฟุ้งไปไกลใครได้กลิ่นก็ต้องอยากชิม ทำให้ขายดิบขายดี

 

 

การจะคิดต่างอย่างมีเหตุผลหรือที่เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนตั้งแต่เยาว์วัย การตีกรอบความคิดให้ลูกก็เท่ากับปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิด

 

 

แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน

กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 1

(Some images used under license from Shutterstock.com.)