Haijai.com


เด็กชักมีสิทธิพิการได้


 
เปิดอ่าน 1305
 

เด็กชักมีสิทธิพิการได้

 

 

เด็กที่เป็นโรคลมชัก เกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติชั่วขณะ สามารถแยกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

 

1.กลุ่มผิดปกติของสมองทั้ง 2 ข้าง แสดงออกในรูปการผวาในทารก การชักแบบเหม่อลอย ไม่ตอบสนองต่อคำถาม ที่พบบ่อยคือการชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว

 

 

2.กลุ่มสมองผิดปกติเฉพาะส่วน มีการกระตุกเฉพาะ แขน ขา ฯลฯ หรือแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่รู้ตัว บางคนเคี้ยวปาก แลบลิ้น ถอดเสื้อผ้า พูดซ้ำๆ ดีดนิ้ว อาการจะเป็นประมาณ 2-3 นาที จากนั้นจะซึม สับสน ปวดศีรษะหรือนอนหลับนานหลายนาทีหรือหลายชั่วโมง พอรู้สึกตัวมักจำไม่ได้ว่าทำอะไรไปบ้าง

 

 

เด็กไทยพบโรคนี้ได้ร้อยละ 2 ซึ่งควรสังเกตอาการเด็กบางราย ที่ชักไม่เกร็งทั้งตัว อาจแค่เหม่อลอย มีท่าทางแปลกๆ หากเด็กชักบ่อยๆ จะส่งผลต่อการเรียน และหากสมองขาดออกซิเจนนานๆ มีโอกาสพิการได้

 

 

ดังนั้น ถ้าพบเด็กชักในเบื้องต้น ควรจับนอนตะแคง ดันคางให้ยกขึ้น คลายเสื้อผ้าให้หลวม ห้ามใช้มือหรือช้อนงัดปาก เพราะอาจทำให้ฟันหัก แล้วเศษฟันอุดทางเดินหายใจ และห้ามป้อนยา อาหาร อาจสำลักจนเศษอาหารเข้าปอด กลายเป็นปอดอักเสบได้

 

 

โรคลมชักรักษาหายขาดได้ หากรู้ตั้งแต่ระยะแรก ด้วยวิธีให้ยากันชักอย่างต่อเนื่องประมาณ 2 ปี ห้ามหยุดยาเด็ดขาดจนกว่าแพทย์จะสั่ง อีกวิธีคือผ่าตัดสมอง ซึ่งใช้ในรายที่กินยาแล้วไม่ได้ผล หรือมีเนื้องอกในสมอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)