Haijai.com


คลอดก่อนกำหนด ควบคุมได้


 
เปิดอ่าน 1944

คลอดก่อนกำหนด ควบคุมได้

 

 

ภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพกับแม่ท้องสูงวัยได้ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่พบบ่อย การได้รับการวินิจฉัยทันท่วงทีสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก แต่หากคุณแม่มีความเสี่ยงแล้ว การดูแลภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดควรอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสูตินรีแพทย์ร่วมกับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วิกฤต และแพทย์ระบบประสาทเด็ก แพทย์โรคไตเด็ก แพทย์โรคติดเชื้อในเด็ก โดย หน่วยทารแรกเกิดวิกฤต (Newborn Intensive Care Unit) จะคอยดูแลทารกแรกเกิดที่เกิดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยหรือเกินเกณฑ์ปกติ ทารกที่มีปัญหาระบบหายใจหรือโรคหัวใจแต่กำเนิด รวมถึงทารกที่มีปัญหาอื่นๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสังเกตอาการ วินิจฉัยความผิดปกติ และวางแผนการรักษาได้ตั้งแต่เริ่มแรกอีกด้วย

 

 

พญ.วราธิป กล่าวแนะนำทิ้งท้ายว่า แต่ละครอบครัวมีความพร้อมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นไม่ว่าจะมีลูกในช่วงวัยใด สิ่งสำคัญที่สุดคือ การวางแผนครอบครัว การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ และการดูแลสุขภาพของคุณแม่ตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเป็นไปอย่างมั่นใจและไร้กังวล

 

 

พญ.วราธิป โอทกานนท์

สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)