Haijai.com


ถึงจะอายุมาก แต่ก็ตั้งครรภ์ปลอดภัยได้


 
เปิดอ่าน 1890

ถึงจะอายุมาก แต่ก็ตั้งครรภ์ปลอดภัยได้

 

 

ด้วยไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ที่ยังรู้สึกสนุกและท้าทายกับชีวิตการทำงาน หรือบางคนเป็นสาวช่างเลือกที่ยังไม่เจอคนถูกใจเสียที ทำให้การสร้างครอบครัวและการแต่งงานเกิดขึ้นช้าลง โอกาศที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และปัญหาด้านสุขภาพของทารกย่อมเป็นไปได้สูง

 

 

พญ.วราธิป โอทกานนท์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยว่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก มีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะเกิดความผิดปกติของจำนวนโครโมโซนนำไปสู่กลุ่มอาการดาวน์ได้ เนื่องจากการทำงานของรังไข่จะลดลงเมื่อผู้หญิงมีอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 35 ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์จะให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพิจารณาเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจความผิดปกติของโครโมโซมในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 17-22 สัปดาห์ คุณแม่ควรพูดคุยปรึกษาขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อรับข้อมูลให้มากที่สุด และหารือร่วมกันถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทารกและการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป”

 

 

นอกจากนี้ การตั้งครรภ์ตอนอายุมากยังทำให้เกิดปัญหารกเกาะต่ำรถลอกก่อนคลอด บางคนอาจเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดไปเลี้ยงที่รกและตัวเด็กได้ โอกาสที่เด็กจะตัวเล็กและมีภาวะโตช้าในครรภ์ย่อมเกิดขึ้นสูง หรือคุณแม่บางท่านเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะพบทารกตัวโตและคลอดยากทำให้ตกเลือดหลังคลอดได้

 

 

“การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีความจำเป็น และช่วยลดความกังวลได้มาก เนื่องจากพออายุมากขึ้นก็จะมีโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากตั้งครรภ์ตอนอายุมากกว่า 35 ปี จะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับอายุ 20 ปี ดังนั้น การควบคุมโรคก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดโรคแทรกซ้อนได้”

 

 

พญ.วราธิป โอทกานนท์

สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)