Haijai.com


ปัจจัยที่มีผลทำให้แผลผ่าตัดคลอดสวย


 
เปิดอ่าน 1675

Q : ปัจจัยที่มีผลทำให้แผลผ่าตัดคลอดสวย ?

 

 

A : แผลผ่าตัดคลอดจะสวยหรือไม่เป็นแผลเป็น เกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตำแหน่งของแผล ผ่าตัดคลอด การเย็บแผลของคุณหมอ ลักษณะผิวหนัง และวัสดุปิดแผล หรือประเภทของไหมที่ใช้ในการเย็บแผล ส่วนการใช้กาวปิดแผล จะช่วยยึดขอบแผลเข้าหากันได้ดี และลดแรงตึงเวลาเคลื่อนไหวมีส่วนช่วยให้เกิดแผลเป็นได้น้อยลง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)