Haijai.com


ไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม


 
เปิดอ่าน 2399

ไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

 

 

ปัจจุบันจะพบได้ว่าในเด็กเล็กๆ มีอาการท้องร่วงเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาการท้องร่วงนี้เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าโรต้าไวรัส (Rotavirus) เมื่อเด็กได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปในทางเดินอาหาร  เชื้อจะทำให้เยื่อบุลำไส้เล็กติดเชื้อ ทำให้เซลล์เยื่อบุลำไส้เล็กสร้างน้ำย่อยได้น้อยลง เด็กที่มีอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโรต้านั้น จะมีไข้ อาเจียนมากในวันแรก ตามด้วยท้องเสีย  ถ่ายเหลวปนน้ำ  อาการอาเจียนและท้องเสียนี้ทำให้เด็กเกิดภาวะขาดน้ำ อาการที่แสดงถึงภาวะขาดน้ำ คือ ปากแห้ง กระหายน้ำมาก ตาโหล  หากขาดน้ำรุนแรงมากขึ้น ก็จะทำให้เด็กซึม ปัสสาวะน้อย อาการนี้หากรุนแรงมากและไม่รีบรักษาจะเป็นอันตรายจนทำให้เด็กช็อกได้ อาการท้องเสียมักจะเป็นอยู่ประมาณ 3-7 วัน

 

 

จากการศึกษาในประเทศสรัฐอเมริกา และประเทศกำลังพัฒนาพบว่าการติดเชื้อในลำไส้ ที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงหรือที่ไม่มีอาการท้องร่วงก็ตามมีผลต่อกระบวนการดูดซึมสารอาหาร ภาวะโภชนาการและกระทบกับพัฒนาการของเด็กได้  เด็กที่ติดเชื้อโรต้าไวรัสจะมีอาการไข้ อาเจียน และท้องร่วง เมื่อร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ ประกอบกับการเสียน้ำจากท้องร่วงและอาเจียน ส่งผลให้เด็กเกิดภาวะขาดน้ำ หากให้สารน้ำไม่ทันอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและอาจถึงขั้นเสียชีวิต

 

 

เด็กในช่วงวัย 1-2 ปี เป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง และระบบประสาทกำลังเจริญเติบโต หากเด็กติดเชื้อในระบบทางเดินลำไส้ และมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารย่อมกระทบกับพัฒนาการของเด็ก มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าในเอเชีย ปี 2544-2545 พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่เข้ารักษาโรคอุจจาระร่วงอย่างเฉียบพลันในโรงพยาบาลมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรต้าถึง 45% และเฉพาะที่ประเทศไทยพบได้ถึง 20-50%

 

 

เชื้อไวรัสโรต้ามีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไป เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัย อาหาร และน้ำดื่มของลูก การล้างมือหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม การทำความสะอาดของเล่นของใช้ และภาชนะทุกชิ้น หลีกเลี่ยงการพาลูกไปตามสถานที่แออัด รวมไปถึงการฝากลูกไว้ในสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กที่มีเด็กมากๆ เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถลดโอกาสการเกิดโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าได้ เพราะลดโอกาสสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ตามขวดนมและน้ำดื่ม และในนมแม่ยังมีสารและภูมิต้านทานช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้าได้ด้วย

 

 

ป้องกันลูกจากโรต้าไวรัส

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อเด็กมีอาการท้องร่วงที่เกิดจากไวรัสโรต้านั้น จะมีผลทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหาร และเกลือแร่ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้ เนื่องจากเด็กที่อยู่ในวัย 1-2 ปี เป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมอง ระบบประสาท และการเติบโตของร่างกาย

 

 

คุณแม่สามารถป้องกันลูกจากไวรัสโรต้าได้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ ด้วยการพาลูกไปรับวัคซีน ซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงโดยการหยอดเริ่มให้เมื่ออายุลูก 2 เดือนและ 4 เดือน จะช่วยให้คุณแม่มั่นใจได้มากขึ้นว่าลูกจะปลอดภัยจากไวรัสโรต้า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)