Haijai.com


นักสืบรุ่นจิ๋ว กิจกรรมสำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป


 
เปิดอ่าน 2049

นักสืบรุ่นจิ๋ว

 

 

สื่อโฆษณาชวนเชื่อในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางที่สามารถพุ่งตรงเข้ามาสู่คุณพ่อคุณแม่ และลูกได้มากมาย เพียงแค่เปิดโทรทัศน์โฆษณาสินค้าต่างๆ ก็เข้ามายื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้ถึงในบ้านเลยค่ะ การฝึกฝนทักษะในการพิจารณาเลือกใช้ เลือกซื้อสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของลูก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการขบคิดว่า สินค้าอุปโภคบริโภค หรือวัสดุอุปกรณ์ชนิดไหน ชิ้นไหนจำเป็น และเหมาะสมต่อตัวลูกที่จะเลือกใช้มากที่สุด

 

 

กิจกรรมนักสืบรุ่นจิ๋วสืบหาสินค้าราคาประหยัด (กิจกรรมสำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป)

 

1.ระดมสมอง

 

ก่อนจะไปซื้อของที่ตลาด หรือห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ลองให้สมาชิกภายในบ้านช่วยกันนั่งคิดว่า ภายในบ้านของเรามีของใช้ เครื่องปรุง ส่วนผสมอาหารชนิดใดหมดไป หรือยังขาดของใช้ที่จำเป็นอะไรบ้าง ให้จดลงสมุดไว้ โดยพิจารณาจากความจำเป็น และความเหมาะสมที่จะต้องใช้สิ่งของนั้นๆ

 

 

2.ซื้อของชิ้นเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยซื้อของชิ้นใหญ่ขึ้น

 

ฝึกการซื้อของชิ้นเล็กๆ ให้ลูก โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความคุ้มค่า คุ้มราคาของสินค้า เริ่มต้นจากการวางแผน และซื้อของชิ้นเล็กๆ ก่อน เช่น ของใช้ภายในบ้าน หลังจากนั้นค่อยๆ ให้ลูกช่วยตัดสินใจซื้อของที่ใหญ่ และมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต

 

 

3.สืบหาสินค้าราคาประหยัด

 

หลังจากได้รายการสิ่งของที่ต้องซื้อแล้ว ให้ทุกคนช่วยกันสืบหาราคาสินค้าที่ราคาประหยัดที่สุดจากหนังสือพิมพ์ หรือ ใบประกาศต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนช่วยพิจารณาว่าสินค้าที่ลูกต้องการเลือกซื้อ หรือสินค้าที่สมาชิกในครอบครัวต้องการเลือกซื้อจากโฆษณาชิ้นนั้น คุ้มค่า คุ้มราคาต่อการซื้อ เมื่อเปรียบเทียบต่อ ราคา คุณภาพ ความจำเป็นของสินค้าชนิดเดียวกันหรือไม่

 

 

4.จับจ่ายซื้อของ

 

ไปซื้อของที่ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้าที่ใกล้บ้าน เมื่อไปถึงชั้นที่วางสินค้าให้เลือกซื้อสินค้าตามรายการที่ช่วยกันจดมา พร้อมกับให้ลูกช่วยเปรียบราคาสินค้าที่ประหยัดที่สุดต่อสินค้าชนิดเดียวกันว่า สินค้าชิ้นไหนประหยัด มีคุณภาพ และคุ้มค่าที่สุด เพื่อช่วยฝึกในเรื่องการเปรียบเทียบราคาสินค้า และฝึกการคิดคำนวณตัวเลขไปพร้อมกัน

 

 

การช่วยกันวางแผนซื้อของใช้ภายในบ้านร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว นอกจากจะช่วยฝึกลูกในเรื่องการวางแผน การทำงานเป็นทีม และการคิดคำนวณตัวเลขแล้ว ยังช่วยฝึกในเรื่องของการคิดพิจารณาคำโฆษณาชวนเชื่อที่แฝงมากับสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกรู้จักการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีทั้งดี และไม่ดีออกจากัน พร้อมกับนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของลูกให้มากที่สุด โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักสืบรุ่นจิ๋วช่วยพิจารณา ข้อมูล ราคา และประโยชน์ของสินค้าที่ลูกต้องเลือกใช้ในทุกๆ วันก่อนเป็นอันดับต้นๆ หลังจากนั้น จึงค่อยๆ นำทักษะในการพิจารณา และเปรียบเทียบสินค้าไปใช้ประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าที่ชิ้นใหญ่กว่านี้ต่อไปในอนาคตค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)