Haijai.com


ลูกชอบแกล้งเพื่อน ควรต้องทำอย่างไรดี


 
เปิดอ่าน 5729
 

Q : ลูกชายอยู่อนุบาล 3 แล้วคะ  แต่คุณครูมักบอกว่าลูกเป็นเด็กชอบแกล้งเพื่อน แบบนี้ควรต้องทำอย่างไรดีค่ะ

 

 

A : พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กวัยนี้จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่มากระทบจิตใจ  เช่น การอยากเป็นที่รัก  การอยากเป็นที่สนใจของใครบางคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อ  คุณแม่  คุณตา คุณยาย คุณครู เป็นต้น  ดิฉันไม่คิดว่าเด็กตั้งใจจะแกล้งเพื่อน  แต่การกระทำบางอย่างของเด็กอาจได้รับความสนใจจากครู ซึ่งการกระทำนั้นๆ อาจเป็นได้ทั้งลบและบวก  เด็กอาจจะทำพฤติกรรมบางอย่างกับเพื่อนแล้วได้รับความสนใจจากคุณครู  (โดนคุณครูดุก็ถือว่าเป็นความสนใจค่ะ) เด็กก็เลยทำซ้ำอีกก็ได้ แต่พฤติกรรมที่เด็กทำให้ครูตีความว่า “แกล้งเพื่อน”   มีวิธีแก้คือ  คุณครูจะต้องปรับพฤติกรรมให้เป็นคือ เมื่อเด็กทำพฤติกรรมบวก (ดี) ให้รีบให้ความสนใจ และเพิกเฉยกับพฤติกรรมลบในระยะหนึ่งค่ะ

 

 

คุณครูทัศนียา พอตเตอร์ โรงเรียนนานาชาติแอสคอท

(Some images used under license from Shutterstock.com.)