Haijai.com


ถ้าลูกปฏิเสธการเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน


 
เปิดอ่าน 1486
 

Q : ถ้าลูกปฏิเสธการเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน ไม่ทราบว่าพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไรคะ

 

 

A : ลูกปฏิเสธการเข้ากลุ่มเพื่อนมีหลายกรณีค่ะ ต้องดูให้ลึกถึงรายละเอียดจึงจะแก้ได้ถูกจุด แต่ขอตอบรวมๆ นะคะว่า เด็กบางคนมีความสุขอยู่กับโลกของตัวเองโดยไม่ต้องการแรงสนับสนุนจากสิ่งภายนอก ซึ่งอันนี้ดิฉันถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของคนๆ นั้น แต่คนส่วนใหญ่มักต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหรือคนอื่นมาทำให้เรามีความสุข เราจึงชอบคิดแทนลูกว่าลูกน่าจะต้องมีเพื่อนค่ะ

 

 

ถ้าผู้ปกครองมองลูกในมุมแบบนี้ การปฏิบัติต่อลูกก็จะเป็นไปในเชิงบวกไม่สร้างปมด้อยให้ลูกโดยไม่ตั้งใจ ที่ง่ายๆ คือช่วยเข้าใจลูกว่าลูกอาจเป็นคนที่ไม่ต้องการเพื่อนก็ได้ และส่งเสริมให้เป็นคนมีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักให้อภัยจะดีกว่าค่ะ

 

 

คุณครูทัศนียา พอตเตอร์ โรงเรียนนานาชาติแอสคอท

(Some images used under license from Shutterstock.com.)