Haijai.com


แม่ตั้งครรภ์ต้องงดรสหวาน


 
เปิดอ่าน 1681

แม่ตั้งครรภ์ต้องงดรสหวาน

 

 

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดๆ รวมทั้งรสหวานจัด เนื่องจากงานวิจัยหลายแห่งยืนยันตรงกันว่า เด็กจะเริ่มติดรสหวานตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและวัยทารก โดยเฉพาะถ้าแม่กินอาหารที่มีรสหวานในขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตร จะทำให้ทารกได้รับรู้และสร้างความคุ้นเคยรสหวานและติดไปจนโต โดยทารกแรกคลอดจะสามารถแยกแยะและมีความพึงพอใจในรสหวานได้ดีกว่าอาหารรสเค็ม เปรี้ยว และขม โดยรสหวานที่เด็กได้สัมผัสในระหว่างอยู่ในครรภ์มารดานั้นมาจากอาหารรสหวานๆ ที่แม่กินเข้าไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)