Haijai.com


ระคายเคืองตาจำเป็นหรือไม่ต้องใช้น้ำยาล้างตา


 
เปิดอ่าน 19232

Q : ถ้าเราเกิดอาการระคายเคืองตาที่เกิดจากฝุ่นละอองเข้าตาจำเป็นหรือไม่ต้องใช้น้ำยาล้างตา ถ้าเราใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำจะมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่ค่ะ

 

 

A : ปกติแล้วหากเกิดอาการระคายเคืองตา ต่อมน้ำตาจะถูกกระตุ้นให้สร้างน้ำตาออกมามากกว่าปกติ เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกออกจากดวงตา ทั้งนี้หากอาการระคายเคืองยังคงอยู่ สามารถใช้น้ำยาล้างตาล้างทำความสะอาดดวงตาเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นประจำทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วย เนื่องจากน้ำตาประกอบไปด้วยสารสำคัญหลายชนิด ที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องดวงตาจากเชื้อโรค การใช้น้ำยาล้างตาเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้คุณสมบัติของน้ำตาเสียไป และเพิ่มโอกาสการติดเชื้อที่ตาได้ ดังนั้นหากล้างตาแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อแก้ไขอาการดังกล่าวค่ะ

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)