Haijai.com


ลูก 4 ขวบคุณแม่อย่าลืมพาลูกไปรับวัคซีนอีสุกอีใส


 
เปิดอ่าน 7858
 

ลูก 4 ขวบแล้ว คุณแม่อย่าลืมพาลูกไปรับวัคซีนอีสุกอีใสนะคะ

 

 

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ไวรัสวาริเซลลา (Varicella virus) ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด  อีสุกอีใสติดต่อโดยการสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรง หรือสัมผัสถูกของใช้ของผู้ป่วยอีสุกอีใส (เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน หวี)  หรือติดต่อได้ด้วยการไอ จาม หายใจรดใส่กัน

 

 

โรคอีสุกอีกใสมักจะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน แต่ทั้งนี้ก็สามารถพบเด็กที่ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสได้อยู่บ้างตลอดทั้งปี โดยมากจะพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี รองลงมาจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ปี กลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ยิ่งโดยเฉพาะหากโรคอีสุกอีใสเป็นในเด็กที่กำลังเข้าโรงเรียนในช่วงอายุ 4 ปี ก็จะทำให้เด็กอาจต้องขาดเรียนมาพักรักษาตัว เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อเข้าสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน  รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งก็จะต้องลาพักงานเพื่อมาดูแลลูกที่ป่วย โรคอีสุกอีใสจะมีระยะแพร่เชื้อตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ก่อนมีตุ่มขึ้นจนกระทั่ง 6 วันหลังตุ่มขึ้น

 

 

เด็กที่เป็นอีสุกอีใสจะมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้ หรือ 1 วันหลังมีไข้ โดยในระยะแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงบางๆ ให้เห็นก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใสๆ และคัน ต่อมาในอีก 2-3 วันก็จะตกสะเก็ด

 

 

ส่วนใหญ่พบว่าตุ่มอีสุกอีใสจะขึ้นตามไรผม แล้วค่อยๆ กระจายไปตามใบหน้า ลำตัว แผ่นหลัง ในเด็กบางคนอาจไม่มีไข้ มีเพียงผื่นและตุ่มขึ้นเท่านั้น ตุ่มจะขึ้นมากที่สุดที่บริเวณใบหน้า ลำตัว สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ มักจะมีอาการของโรคที่รุนแรงและมีตุ่มขึ้นมากกว่าในเด็ก โดยปกติแล้วเมื่อหายจากอีสุกอีใสจะไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยคัน แคะสะเก็ด รวมถึงมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังแทรกซ้อน ก็ทำให้เกิดรอยแผลเป็นขึ้น บางคนรอยแผลเป็นนี้จะเป็นอยู่ตลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่ เมื่ออีสุกอีใสหายแล้วมักพบว่ามีเชื้อหลบอยู่ที่ปมประสาท ซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคงูสวัดได้ในภายหลัง

 

 

อีสุกอีใสป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

 

โรคอีสุกอีใสสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรค ทำให้เด็กไม่ต้องมีแผลเป็น และยังป้องกันงูสวัดในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 2 เข็ม

 

เดิมแนะนำให้ฉีดเพียง 1 เข็มแต่มีรายงานในอเมริกาพบว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งที่ยังคงป่วยด้วยโรคอีสุกอีใสแม้ได้รับวัคซีนแล้ว ดังนั้นอเมริกาจึงได้ออกคำแนะนำใหม่ให้ฉีดวัคซีนสุกใส 2 เข็มในเด็กเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน สำหรับประเทศไทย ก็ได้มีคำแนะนำใหม่ดังนี้

 

 

 ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป

 

 

 ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี

 

 

กรณีเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน เด็กที่ฉีดวัคซีนอีสุกอีใสไปแล้ว บางคนยังอาจเป็นโรคอีสุกอีใสได้ แต่ก็จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน  การฉีดวัคซีนอีสุกอีใส 2 ครั้ง จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสูงกว่าการฉีดเพียง 1 ครั้ง  ดังนั้นคุณแม่ที่มีลูกอายุ 1 ปี และ 4 ปีอย่าลืมปรึกษากุมารแพทย์เรื่องการป้องกันโรคอีสุกอีใสนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)