Haijai.com


ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการเล่น 3 ปี


 
เปิดอ่าน 2531

Creative Development พลังแห่งจิตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการเล่น

 

 

โลกแห่งจิตนาการ การเล่นสมมติ การเลียนแบบ การสมมติเป็นคุณครู การสมมติเป็นตำรวจหรือตัวการ์ตูนที่เป็นที่ชื่นชอบ การเลียนแบบการแต่งตัวแบบคุณแม่ การแอบนำลิปสติกคุณแม่มาทา แอบใส่รองเท้าส้นสูง พร้อมเดินแสดงท่าทางเลียนแบบ เด็กๆ ใช้ทักษะด้านร่างกาย ความจำ ประสบการณ์ มุมมองเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งจิตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากเด็กได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจหาได้จากสิ่งใกล้ตัว หรือการดัดแปลงจากาสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุ อุปกรณ์ราคาแพง องค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมจินตนาการ  และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 

 

1.Props วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถหาได้จากของใช้ เช่น กล่องกระดาษ ถ้วยพลาสติก ขวด กระป๋อง ผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

 

 

2.Plot เค้าโครง เรื่องราวจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ในโรงพยาบาล ในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Props ที่จัดเตรียมไว้

 

 

3.Roles บทบาทในการเล่นสมมติ เช่น พยาบาลดูแลเด็กเล็ก คุณครูกำลังสอนเด็กในห้องเรียน เป็นต้น

 

 

ความเข้าใจถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ พร้อมการสนับสนุน การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเด็กวัยนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองนำไปสู่การเรียนรู้ในก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

 

พัฒนาการการเรียนรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กในวัย 3 ปี

 

 เด็กๆ สนใจกระตือรื้อร้นกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ การวาดรูป ขีดเขียน การประดิษฐ์สิ่งของ และอุปกรณ์หลากหลาย

 

 

 เด็กๆ สนใจในกิจกรรมที่มีความหลากหลายของรูปแบบ เช่น การพับกระดาษหลากหลายรูปทรง การกำเนิดแสงเสียง จากหลากหลายเครื่องกลที่เพิ่งพบเจอ และสนใจในการได้สัมผัส ได้ทดลอง ทดสอบด้วยตนเอง ด้วยความระมัดระวัง หรือการสนับสนุนเพื่อให้สามารถได้ทดลองด้วยตนเอง ผู้ใหญ่ควรให้การสนับสนุนและการดูแลเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์

 

 

 เด็กๆ ในวัยนี้ชื่นชอบ สนุกสนานกับเสียงเพลง เด็กๆ แสดงพัฒนาการการจำเนื้อเพลง ทำนองเพลงได้ผ่านการร้องโชว์ คุณพ่อคุณแม่บางท่านภูมิใจกับนักร้องประจำบ้านตัวจิ๋วนี้ ร้องเรียกให้โชว์การแสดงทุกครั้งที่มีการสังสรรค์ให้กับแขก เพื่อนสนิท และญาติๆ ซึ่งนักร้องเสียงใสตัวน้อยนี้ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ไม่ให้ผิดหวัง เรียกเสียงหัวเราะและมอบความสุขให้กับทุกคน ซึ่งการแสดงออกนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ในช่วงอายุนี้ ซึ่งเมื่ออายุโตขึ้นเด็กๆ จะรู้สึกอายและไม่รู้สึกสนุกไปหากได้รับการเรียกร้องให้แสดง ผู้ใหญ่ต้องดูความพร้อมของเด็กเป็นสำคัญ

 

 

 เด็กๆ เริ่มพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skills) เริ่มมีสมาธิที่นิ่ง และสามารถทำกิจกรรมได้เองนานขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)