Haijai.com


พัฒนาการทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์


 
เปิดอ่าน 2029

Creative Development พัฒนาการทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

หนูน้อยวัย 2 ปีพร้อมแล้วที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออก และคำพูดที่สื่อสารออกมาให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ เด็กน้อยสนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ง่ายๆ ผ่านการระบายสี การขีดเขียน ทำเครื่องหมาย   การร้องเพลง  การเต้นตามเสียง และจังหวะ  รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการเล่น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนทำให้เด็กได้เล่น ได้คิด อย่างอิสระและสร้างสรรค์

 

 

สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะและการประดิษฐ์

 

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส เด็กชอบที่ได้ใช้มือน้อยๆ ทั้งสองข้างสัมผัสกับแป้งโดว์  การปั้นรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการของตนเอง ชอบในการทดลองเทน้ำ สัมผัสตีน้ำให้แตกกระจาย การใช้แปรงระบายสีจุ่มน้ำ และลงสีน้ำ การใช้ดินสอสี การจับสีเทียน ดังนั้นพ่อแม่ และผู้ใหญ่รอบข้างตัวเด็ก ควรที่จะต้องดูแลจัดสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการรวมถึงทักษะการใช้งานของเด็ก มากกว่าการห้ามไม่ให้หนูน้อยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

 

 

สนุกกับการร้องเพลง เต้นตามจังหวะ

 

การจัดให้เด็กได้มีประสบการณ์รับรู้เสียงเพลง จังหวะที่หลากหลาย เสียงดัง เสียงเบา เป็นการสร้างพื้นฐานการรับรู้ ซาบซึ้งกับสุนทรีย์ภาพของเสียงเพลงเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างเส้นใยของสมองเด็ก เด็กรับรู้เสียงต่างๆตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กทารกทุกคนเกิดมาพร้อมกับการรับรู้จังหวะ ทำนองของเสียงเพลงรวมถึงกำเนิดของเสียงต่างๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการด้านการพูดของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น

 

 

สนุกกับสีสัน และรูปทรงที่หลากหลาย

 

เด็กๆ ชอบที่จะสนุกกับการได้เรียนรู้ สีสันที่หลากหลาย และได้สัมผัสพร้อมทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการบรรจงแต่งแต้มสีต่างๆ ด้วยตนเอง การได้ใช้สีต่างๆ ผสมกันเพื่อให้งานออกมาตามที่ได้สร้างสรรค์จากจิตนาการของตนเอง และการได้รับการชมเชยจากพ่อแม่ และผู้ใหญ่รอบข้าง จะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองนำไปสู่ความมั่นใจ พร้อมทั้งทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)