Haijai.com


น้ำนมที่แช่แข็งไว้มีกลิ่นหืนจะเสียไหม


 
เปิดอ่าน 2721

Q : น้ำนมที่แช่แข็งไว้มีกลิ่นหืนจะเสียไหม

 

 

A : นมที่แช่แข็งแล้วมีกลิ่นเหม็นหืนมักเป็นกับนมที่แช่แข็งในตู้เย็นที่มีการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ (autoself-defrosting freezer) และเก็บไว้นาน เนื่องจากในช่วงที่ระบบละลายน้ำแข็งทำงานนมที่แช่แข็งอาจละลายบางส่วน พอตู้เย็นกลับมาเย็นจัดใหม่ นมก็กลับมาแข็งใหม่กระบวนการที่ละลายแล้วแข็ง แข็งแล้วละลาย สลับไปมาจะทำให้ไขมันในนมมีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีกลิ่นหืนได้ หากนมที่แช่แข็งมีกลิ่นเหม็นหืนไม่จำเป็นต้องเททิ้งสามารถให้เด็กกินได้ เด็กส่วนใหญ่ก็รับได้แต่บางคนก็ไม่ยอมกิน ถ้าน้ำนมที่สต็อกไว้มีกลิ่นเหม็น หรือมีลักษณะเป็นยางเหนียวคล้ายนมบูดเป็นนมที่เสียควรทิ้งไป

 

 

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)