Haijai.com


นมแม่ที่แช่เย็นไว้ จะเก็บได้นานแค่ไหน


 
เปิดอ่าน 2673

Q : นมแม่ที่แช่เย็นไว้ จะเก็บได้นานแค่ไหน

 

 

A : ถ้าจะใช้ภายในวันต่อวันหรือไม่เกิน 2-3 วัน ให้เก็บไว้ใต้ช่องแข็งอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสไม่ควรเก็บนมไว้ที่ประตูตู้เย็น หรือเปิดตู้เย็นบ่อยๆ จะทำให้อุณหภูมิตู้ไม่คงที่น้ำนมจะมีอายุสั้นลง ถ้าเก็บนานกว่านั้นควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง เก็บไว้ในตู้เย็นประตูเดียวเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ เก็บในตู้เย็น 2 ประตูเก็บได้นาน 3 เดือน เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -19 องศาเซลเซียสเก็บได้นาน 6-12 เดือน ถ้าเก็บในกระติกน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งหล่ออยู่ตลอดเวลาเก็บได้ 1วัน โดยหลักแล้วของสดใหม่คุณภาพย่อมดีที่สุด คือการดูดจากเต้าแม่โดยตรง การบีบน้ำนมเก็บจะต้องระวังเรื่องความสะอาดทั้งวิธีการบีบและภาชนะที่ใส่

 

 

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)