Haijai.com


มาทำความรู้จัก โรคร้าย กันเสียก่อน


 
เปิดอ่าน 1900

มาทำความรู้จัก โรคร้าย กันเสียก่อน

 

 

โรคร้าย หมายถึง สิ่งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์ เกิดการบกพร่องในการทำงาน ทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย จนกระทั่งทำให้เกิดความเจ็บปวด ความพิการและหากเป็นมากๆ ก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

 

 

และสาเหตุการเกิดโรคร้ายได้ ก็พอที่จะสรุปและแบ่งออกมาเป็นหัวข้อ ได้ดังต่อไปนี้

 

 

1.โรคร้ายที่มีสาเหตุจากสารเคมีที่เป็นพิษ สารพิษที่เกิดจากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน กรดไฮโดรไซยานิก ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษ หากหลงเหลือตกค้างอยู่ในอาหารก็ย่อมเป็นพิษต่อมนุษย์ และทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้

 

 

2.โรคร้ายที่มีสาเหตุจากอาหาร มีคำคมบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า You’re what you eat. ซึ่งนั่นก็หมายความว่า “คนเรานั้นจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป” มนุษย์เรานั้นรับประทานได้เกือบทุกๆ อย่างในโลกใบนี้ แต่จะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาหารนั้นๆ จะมีส่วนประกอบครบถ้วนก็ตาม แต่ถ้าร่างกายสัตว์ไม่สามารถย่อยได้ หรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ย่อมเป็นอาหารที่ขาดคุณภาพ

 

 

หากเราฝึกสุขภาพจิต ด้วยการปล่อยวางและทำจิตให้เป็นปกติ ก็จะเป็นปกติ ก็จะเป็นการช่วยลดความเครียด และช่วยป้องกันโรคร้ายได้เป็นอย่างดี

 

 

3.โรคร้ายที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อจุลินทรีย์เป็นต้นเหตุใหญ่ ที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ มากมาย เราสามารถแบ่งเชื้อจุลินทรีย์ ออกได้ดังนี้

 

 

 แบคทีเรีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากๆ มันมีรูปร่างต่างๆ กันแล้วแต่ชนิดของมันอย่างไรก็ดี มีแบคทีเรียหลายๆ ชนิดเลยทีเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บางชนิดช่วยกำจัดสิ่งสกปรกในลำไส้ ช่วยย่อยง่าย

 

 

 โปรโตซัว เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีลักษณะคล้ายกับเชื้อแบคทีเรีย แต่โดยทั่วๆ ไปแล้ว เชื้อแบคทีเรียจะมีรูปร่างใหญ่กว่านิดหน่อย เชื้อโปรโตซัวมีหลายชนิด ที่เป็นต้นเหตุของโรคร้าย ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

 

 

 ไวรัส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีขนาดเล็กที่สุด ในจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และคุณสมบัติของไวรัส ก็ยังแตกต่างจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ อีกด้วย นั่นก็คือ มันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในเซลล์ และเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนภายในเซลล์ได้อีกด้วย เนื่องจากเชื้อไวรัสมีชนาดเล็กมากๆ และอาศัยอยู่ภายในเซลล์นี้เอง ทำให้มันมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์สูงมาก โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดนี้ มักจะมีความรุนแรงและเป็นอันตรายกว่า เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ

 

 

4.โรคร้ายที่มีสาเหตุจากพยาธิ ทราบกันหรือไม่ว่า พยาธิภายในร่างกายของคนเรานั้น คือสิ่งที่รบกวนอวัยวะต่างๆ  ในร่างกาย เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ และปอด นอกจากนี้ พยาธินอกร่างกายประเภท เห็บ เหา ไร แมลงบางชนิด ก็เป็นตัวนำเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสที่ดีมากๆ

 

 

5.โรคร้ายที่มีสาเหตุจากสิ่งที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน เช่น เนื้องอก

 

 

การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย โดยทั่วๆ ไป มีหลักอยู่ 6 ประการ นั่นก็คือ

 

1.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยหลักสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดภายในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยจะช่วยป้องกัน  การแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิได้เป็นอย่างดี

 

 

2.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยการดูแลตัวเอง การดูแล รักษา และเอาใจใส่ตนเอง ให้มีสารอาหารครบถ้วน เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำอย่างเพียงพอ การมีอาหารคุณภาพดีนี่ ก็เป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคได้อีกวิธีหนึ่ง

 

 

3.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยการใช้วัคซีน ในสมัยปัจจุบันนี้ วัคซีนสามารถป้องกันโรคบางชนิดได้ เนื่องจากฉีดวัคซีน ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคในระดับสูง อีกทั้งการฉีดวัคซีนเป็นวิธีประหยัด และได้ผลดีเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนก็ป้องกันโรคร้ายได้ เพียงบางโรคเท่านั้น

 

 

4.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยการใช้อาหาร สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้น หากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น มีสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่พอเหมาะแล้ว นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ทีสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพของร่างกาย ให้มีภูมิคุ้มกันโรคร้ายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

 

5.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยการออกกำลังกาย ก่อนอื่นใด เราต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกาย เป็นการแข่งขันกับตัวเอง การออกกำลังกายที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากจริงๆ แล้ว แค่เพียงวันละครึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว

 

 

6.การป้องกันและการควบคุมโรคร้าย ด้วยการเสริมสร้าง สุขภาพจิต คนเราทุกคนย่อมที่จะมีความอยากได้อยากดี และความทะเยอทะยานเป็นธรรมดา อาจสมหวังบ้าง หรือผิดหวังบ้าง พอใจหรือไม่พอใจบ้าง ดังนั้น หากเราฝึกสุขภาพจิตด้วยการปล่อยวาง และทำจิตให้เป็นปกติ ก็จะเป็นการช่วยลดความเครียด และช่วยป้องกันโรคร้ายได้เป็นอย่างดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)